Uitgelicht.

Portfoliomanagement applicatie succesvol geïmplementeerd bij provincie Limburg


Na 6 maanden van intensieve voorbereiding inclusief een aanbestedingstraject is vanaf 1 januari 2016 samen met de applicatie leverancier (firma Celon B.V.) gewerkt aan het implementeren van een portfoliomanagement applicatie bij de provincie Limburg. Met deze applicatie kan het beheer van alle ingezette financiële instrumenten – zoals Verbonden partijen (deelnemingen in vennootschappen en gemeenschappelijke regelingen etc.), verstrekte financieringen en garantstellingen, grond- en vastgoedexploitaties en subsidies voor structuurversterkende projecten – op een professionele, effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd.
Met de applicatie is het tevens mogelijk om portfolio dashboards te genereren die inzichten verschaffen over het gehele portfolio aan ingezette instrumenten. Onder meer een Financieringen Dashboard, maar ook informatievoorziening over bijvoorbeeld hoeveel financiële middelen aar de Chemelot Campus zijn gegaan of hoeveel kenniswerkers zijn gerealiseerd met de 4 campussen.
Tevens is het risicomanagement met betrekking tot de ingezette financiële instrumenten geïntegreerd in de applicatie en kunnen Portfolio Risk Dashboards worden opgesteld.
Het project is volgens de ‘agile-methode’ ingevoerd. Deze methode is door de deelnemers aan het project (circa 25 personen) als zeer prettig ervaren omdat na elke ‘sprint’ meteen het resultaat zichtbaar werd hoe de applicatie er komt uit te zien voor de betreffende onderdelen. In totaal zijn er 12 sprints uitgevoerd die elk 2 weken duurde.

Op 1 september 2016 is de applicatie live gegaan en vanaf die datum wordt het beheer van de financiële instrumenten door de nieuwe applicatie Celon ondersteund.
Geneon heeft de projectleider (Maurice Thijssen) geleverd voor dit project die eindverantwoordelijk was voor de succesvolle implementatie van de portfoliomanagement applicatie.

bekijk ook.

Geen spat regen op Bassinario 2016