geneon adviseert.

consulting.

Een organisatie is continu aan veranderingen onderhevig. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de diensten die worden geleverd, maar ook voor de manier waarop een organisatie is ingericht. Veranderingen in wet- en regelgeving zorgen voor het verlies van focus bij de dingen waar iemand goed in is. Geneon helpt op zulke momenten met het verlenen van onafhankelijke consulting.

Geneon levert diensten die uw organisatie vooruit helpen.

Audit proof maken van uw organisatie
Geneon kan u helpen met het audit proof maken van uw organisatie, zodat een externe accountant snel en efficiënt zekerheid kan verstrekken. Daarbij kunt u denken aan het implementeren van nieuwe regelgeving, het voorbereiden van de jaarrekeningdossiers, oplossen van interne beheersingsvraagstukken of het oplossen van bevindingen die uw accountant heeft gerapporteerd.

Risicoanalyse
Geneon kan risk assesments uitvoeren en daarbij tevens beoordelen welke maatregelen nodig zijn bij het beheersen van gesignaleerde risico’s.

Documenteren van administratieve processen
Het zorgvuldig documenteren van administratieve processen, waarin ook de doelstellingen en beheersingsmaatregelen worden meegenomen, zorgt niet alleen voor meer vertrouwen van een accountant, maar is ook belangrijk voor de uniformiteit en continuïteit van een organisatie.

Organisatiebeschrijving
Het beschrijven van een organisatie is essentieel bij ISAE 3402-opdrachten of in control statements. Geneon helpt hier graag bij.

Compliance assessments
Middels een GAP analyse onderzoekt Geneon of uw organisatie aan de nieuwe eisen of regelgeving voldoet om een (externe) audit met succes te doorstaan. Dit wordt ook wel een compliance readiness assessment genoemd.

Advies
Er zijn momenten dat een organisatie niet weet op welke manier een bepaalde situatie aan te pakken. Wat is bijvoorbeeld de reikwijdte van de externe berichtgeving en hoeveel tijd en budget zijn hiervoor beschikbaar? Geneon helpt bij het maken van de juiste keuze.