sectoren

financiele instellingen

BANKEN EN VERZEKERAARS

Sinds de kredietcrisis zijn de eisen op toezicht voor banken en verzekeraars stelselmatig toegenomen. Geneon ondersteunt banken en verzekeraars bij het opzetten, implementeren en testen van deze regelgeving. Dat geldt ook het monitoren en beoordelen van uitbestede werkzaamheden en het managen van Service Level Agreements. Geneon assisteert verder in het opzetten, implementeren en testen van verschillende control frameworks, zodat het een helder en controleerbaar raamwerk wordt. Geneon heeft onder andere ruime ervaring met ISAE 3402 , Basel III, Solvency II en Sarbanes Oxley.

PENSIOENFONDSEN

Geneon biedt pensioenfondsen diverse diensten aan, van advies inzake pension fund governance, uitbesteding en risk management tot compliance. Ook verleent Geneon diensten in het kader van een generatie bestendige aanpak op het gebied van intern toezicht en het ondersteunen en bemensen van visitatiecommissies. Zo bent u altijd klaar voor de volgende generaties wetten, regelgevingen en toezichthouders. Een pensioenfonds liquideren? Geneon helpt graag met het overdragen van de regeling naar een verzekeraar of een ander pensioenfonds.

PENSIOENUITVOERDERS

Geneon biedt hulp bij het monitoren en beoordelen van uitbestede werkzaamheden en het managen van Service Level Agreements. Geneon assisteert ook in het opzetten, implementeren en testen van een ISAE 3402 framework, zodat het een helder en controleerbaar raamwerk wordt. Geneon helpt pensioenuitvoerders op het gebied van pension fund governance, risk management, audit coördinatie en ondersteuning, security lending, interim management en nieuwe toezichtsvereisten.

BELEGGINGSFONDSEN

Geneon kan u helpen bij het opzetten van een fondsstructuur, die voldoet aan de gestelde eisen èn rekening houdt met de belangen van alle stakeholders. Geneon kan een organisatie ook ondersteunen bij de implementatie van GIPS en INREV standaarden en de uitwerking van een security lending raamwerk.